Kontrola dostępu i RCP

Kontrola dostępu i RCP

Kontrola dostępu - umożliwia ograniczenie dostępu do pomieszczeń w niezawodny sposób zarówno w firmach jak i domach prywatnych. Dzięki zastosowaniu tych niezawodnych rozwiązań uzyskujemy wyższy poziom bezpieczeństwa oraz kontroli.

Gwarancją wysokiej jakości wykonanych instalacji są renomowane marki producentów tych urządzeń, które wykorzystujemy do montażu tj.:

 • Kantech
 • Unicard
 • Siemens
 • Aritech
 • Roger
 • Satel
 • Galaxy

Systemy kontroli dostępu występują w różnorodnych konfiguracjach, od prostych systemów autonomicznych, przez rozwiązania sieciowe, aż do kompleksowych instalacji połączonych z innymi systemami bezpieczeństwa (alarmy, monitoring, systemy przeciwpożarowe).

Rejestracja czasu pracy (RCP)

Umożliwia lepszą kontrolę nad czasem pracy pracowników. Dzięki zastosowaniu rejestratorów czasu pracy (czytniki kart zbliżeniowych i linii papilarnych) można zastąpić "papierową" ewidencję czasu pracy (lista obecności) zaawansowanym systemem elektronicznym. System rejestracji czasu pracy to inwestycja, która szybko się zwraca - umożliwia wyłapanie nieprawidłowości w czasie pracy pracowników i zmniejsza obciążenie działu kadr oraz zarządu

Zadaniem systemu jest też:

 • ograniczenie kosztów działania organizacji
 • zapewnienie poziomu bezpieczeństwa

Co osiągamy poprzez system Kontroli dostępu oraz RCP:

 • ograniczenie wizyt osób postronnych (akwizytorów itp.), stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia personelu lub organizacji;
 • rejestrowanie danych personalnych gości i pracowników wraz z czasami pobytu na wydzielonym obszarze organizacji;
 • posiadanie bieżącej informacji o liczbie osób przebywających na terenie (gości i personelu);
 • zdyscyplinowanie personelu do pracy w założonych ramach czasowych (Rejestracja Czasu Pracy);
 • eliminację kosztów generowanych przez gości (napoje, środki czystości, energia elektryczna, połączenia telefoniczne, wymianę czasów personelu z poświęconego na zbędną rozmowę z gościem na czas pracy na rzecz organizacji itp.).

System Rejestracji składa się z części elektronicznej, którą stanowi zespół czytników i kontrolerów (Punktów Systemu Rejestracji) oraz części informatycznej, która składa się z programów komputerowych zbierających i analizujących dane.

Jak działa system?
Działanie Systemu Rejestracji polega na rejestracji zbliżenia karty (transpondera) do czytnika w punkcie rejestracji. Zarejestrowany zostaje czas oraz unikalny numer karty. Rejestracje zapamiętywane są w pamięci punktu rejestracji a następnie pobierane przez program i zapisywane w bazie danych. Od tego momentu dane dostępne są z poziomu programu i mogą zostać poddane właściwej analizie.

Wykonaliśmy usługi m.in. dla: