Systemy EIB/KNX

Systemy EIB/KNX

EIB (European Installation Bus) to istniejący od 1990r, opracowany wspólnie przez czołowych producentów europejskich całkowicie nowy system elektroinstalacyjny. Systemem nerwowym budynku jest instalacja, która łączy w sobie wszystkie funkcje zarządzania budynkiem. Służy do załączania, sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń elektrycznych instalowanych w budownictwie. Zastępuje on klasyczną instalację elektryczną, nie mogącą sprostać stale rosnącym wymaganiom użytkowników. W systemie EIB tradycyjne wyłączniki zostały zastąpione wykonanymi w technice cyfrowej urządzeniami wymieniającymi informacje za pośrednictwem jednego, biegnący wokół całego budynku przewodu magistarlnego łączącego wszystkie elementy systemu.

Dużą zaletą systemu EIB jest fakt, iż przez przewód ten płynie bezpieczne napięcie 24V. Napięcie 230V jest doprowadzone tylko i bezpośrednio do odbiorników prądu (lampy, gniazdka elektryczne). Umożliwia to dowolne aranżacje wnętrza i instalacji. Połączone wspólna magistralą różne układy pozwalają na tworzenie bardzo wielu kombinacji zależnych od inwencji użytkownika.

Taka instalacja ma istotne zalety w budynkach użytkowych i domach mieszkaniach bez wyraźnych podziałów na pomieszczenia (open space). W miejscu klawiszy sterujących można w każdej chwili umieścić wyświetlacz informujący o stanie poszczególnych elementów (np. system alarmowy włączony, rolety zamknięte, temperatura), klawiaturę zamka szyfrowego, czujnik ruchu, specjalne oprogramowanie do zarządzania systemem itd.

Urządzenia w standardzie KNX/EIB można znaleźć w coraz większej liczbie obiektów o charakterze biurowym, lub handlowym oraz obiektach mieszkalnych. W ostatnich latach wypierają one konwencjonalne rozwiązania stosowane w układach automatyki budynków.

Zalety systemu EIB

 • System EIB jest zdecentralizowanym systemem elektroinstalacyjnym służącym do załączania, sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń elektrotechnicznych a pośrednio i innych obszarów technicznego wyposażenia budynków i ich otoczenia. Typowym obszarem zastosowań systemu są budynki użyteczności publicznej oraz indywidualne i wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Struktura danego systemu EIB i realizowane w nim funkcje związane są ściśle z typem obiektu, w którym ma być on zastosowany i z wymaganiami użytkownika.
 • EIB nie można rozpatrywać tylko jako instalacje elektryczną, gdyż jednym z jej głównych zadań jest integracja różnych instalacji budynkowych, które w tradycyjnej instalacji elektrycznej pracują jako odrębne.
 • Zastosowanie EIB jako jednolitego środowiska do kontroli i sterowania wszystkimi elementami infrastruktury inteligentnego budynku niesie wiele korzyści. Przede wszystkim podnosi funkcjonalność systemu oraz daje dodatkowe możliwości konfiguracji i powiązań między poszczególnymi elementami. Ponadto rozbudowa systemu o kolejne funkcje nie powinna stwarzać problemu.
 • Użytkownik w każdej chwili może zmienić funkcje poszczególnych elementów (np. danym wyłącznikiem nie chce już włączać lampy sufitowej, lecz opuszczać rolety) bez żadnych zmian w instalacji elektrycznej! Taka instalacja ma istotne zalety w budynkach użytkowych i domach/mieszkaniach bez wyraźnych podziałów na pomieszczenia (open space). Dużą zaletą systemu EIB jest fakt, iż przez przewód magistralny płynie bezpieczny prąd o napięciu 24V. Umożliwia to dowolne aranżacje wnętrza i instalacji (np. wyłącznik światła może znajdować się tuż przy kabinie prysznicowej).

Możliwości systemu EIB
Za pośrednictwem systemu EIB możemy w sposób kompleksowy sterować pracą i nadzorować pracę urządzeń przeznaczonych do:

 • oświetlenia
 • ogrzewania
 • wentylacji i klimatyzacji
 • gospodarstwa domowego
 • nadzoru i kontroli dostępu
 • telewizji przemysłowej
 • sterowania pracą żaluzji,rolet i markiz
 • zarządzania energią
 • zdalnego serwisu i zarządzania
 • komunikacji z innymi systemami

Ważne jest również to, że mimo iż za pośrednictwem magistrali EIB uzyskujemy możliwość centralnego sterowania nie pozbawia to użytkownika możliwości indywidualnego wyboru parametrów pracy urządzeń.

W porównaniu z tradycyjną instalacją elektryczną o takiej samej funkcjonalności EIB pozwala poważnie zredukować koszty ponoszone na:

 • prace instalacyjno-montażowe
 • koordynację współdziałania różnego rodzaju instalacji
 • uruchomienie
 • eksploatacje i utrzymanie (koszt energii elektrycznej, cieplnej, konserwacja)
 • modernizację

System jest zdecentralizowany zgodnie z zasadą Multi Master. Każdy element magistrali ma własną inteligencję. Unieruchomienie całego systemu przez awarię sterowania jest więc wykluczone. W razie awarii zasilania wszystkie zaprogramowane dane zostają zachowane. Czynniki na okres przerwy w zasilaniu przechodzą w stan "uśpienia". Po ponownym włączeniu napięcia wszystko nadal funkcjonuje normalnie.

Wykonaliśmy usługi m.in. dla: