Sygnalizacja włamania i napadu alarmy

Sygnalizacja włamania i napadu

System sygnalizacji włamania i napadu to zespół urządzeń, który ma na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu czy też naruszenie terenu zewnętrznego. Nowoczesny system sygnalizacji włamania i napadu może być również wykorzystywany do zarządzania automatyką budynku (np. sterowanie piecem centralnego ogrzewania, roletami, załączanie oświetlenia).

W naszych instalacjach wykorzystujemy urządzenia i materiały najlepszych światowych producentów:

 • DSC
 • Aritech
 • Satel
 • Siemens
 • Galaxy
 • BOSCH

Rodzaj dostępnych urządzeń pozwala na zaprojektowanie systemu przyjaznego dla indywidualnego Użytkownika, jak i instytucjonalnych Inwestorów.

Podstawowymi elementami każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu są: centrala alarmowa wraz z akumulatorem stanowiącym rezerwowe źródło zasilania, urządzenia wykrywające zagrożenia (np. czujniki, przyciski napadowe) oraz elementy służące do powiadamiania o zaistniałym alarmie czy innym zdarzeniu (np. sygnalizatory, dialer telefoniczny, nadajnik radiowy).

Centrale alarmowe

Centrale alarmowe są podstawowym składnikiem każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu. Do nich trafia sygnał z czujników, który poddawany jest wstępnej analizie. Także centrala alarmowa włącza sygnalizatory oraz uruchamia powiadamiacz telefoniczny (dialer). Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie typu centrali do wymagań i warunków panujących na obiekcie. Proste centrale służą do ochrony małych obiektów, są w stanie obsłużyć do kilku detektorów (czujek) różnego rodzaju, a ze względu na brak powiadamiacza telefonicznego stosowane są na ogół w obiektach nie posiadających dostępu do linii telefonicznej (kioski, garaże).

Bardziej rozbudowane urządzenia stosowane są w sytuacji kiedy obiekt chroniony wymaga zastosowania większej ilości czujek (od 6 do 16) a ich dodatkowym atutem jest wbudowany dialer telefoniczny umożliwiający sygnalizację włamania przez telefon - zarówno na zwykłe numery (telefon komórkowy właściciela obiektu, sąsiedzi), jak i do stacji monitorowania (agencja ochrony osób i mienia). Do ochrony dużych obiektów (powyżej 16 czujek) stosowane są centrale o budowie modułowej z możliwością rozbudowy do kilkudziesięciu linii. Oprócz możliwości obsługi większej ilości detektorów centrala posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak podział na podsystemy, możliwość załączania i wyłączania większą ilością klawiatur itp.

Czujki

Czujki to element detekcyjny całego systemu. To w czujkach znajdują się elementy (PIR, anteny mikrofalowe), które "wyczuwają" obecność intruza na obiekcie. W czujkach znajduje się także element wstępnej analizy sygnału pozwalający stwierdzić czy powodem wzbudzenia elementu detekcyjnego jest faktycznie wtargnięcie czy też może jest to alarm fałszywy. Po wstępnej analizie sygnał zostaje przekazany do centrali.

Zróżnicowanie sposobów detekcji pozwala na optymalne skonfigurowanie systemu antywłamaniowego, a ponadto daje szansę na wykluczenie występowania fałszywych alarmów. Zastosowanie na obiekcie różnych rodzajów czujek gwarantuje pełne jego przygotowanie na każdy rodzaj ingerencji z zewnątrz. Ze względu na rodzaj sposobu detekcji wyróżnić można kilka podstawowych grup czujek.

 • PIR (Passive Infra Red) - czyli czujki podczerwieni pasywnej są najpopularniejszym rodzajem detektorów spotykanym zarówno na małych obiektach jak i przy systemach rozbudowanych (np. bankach, urzędach). Zastosowany w tym przypadku element detekcyjny reaguje na podczerwień emitowaną przez ciało człowieka. W większości z nich można zastosować różne rodzaje soczewek, które kierunkują zasięg i pole detekcji czujki tak, aby dopasować je do indywidu-alnych potrzeb obiektu. Specyficznym typem czujki PIR jest czujka nie reagująca na zwierzęta o masie do 18-40 kg
 • dualne (PIR + Mikrofala) - stosowane są na obiektach o trudnych warunkach atmosferycznych. Sprawdzają się przede wszystkim tam, gdzie istnieje zagrożenie, że przemieszczające się masy ciepłego powietrza mogą zakłócić poprawne działanie czujki PIR i wywołać fałszywy alarm. Najczęściej stosowane są w kotłowniach, garażach, halach produkcyjnych i przewiewnych korytarzach.
 • kontaktronowe - zwane także czujkami magnetycznymi stosowane są na ogół jako uzupełnienie systemu. Montowane na oknach i drzwiach reagują na ich otwarcie.
 • zbicia szyby (glass break) - reagują na częstotliwość dźwięku tłuczonego szkła. Stosowane są jako uzupełnienie systemu sygnalizacji włamania i napadu.

Sygnalizatory

Sygnalizatory to elementy wykonawcze systemu. Stosowane są w większości obiektów, chyba że alarmowanie o wtargnięciu odbywa się tylko poprzez telefon. Sygnalizatory stanowią dobry element psychologiczny.

Zarówno te zewnętrzne, które zamontowane na zewnątrz obiektu informują potencjalnego intruza, że obiekt wyposażony jest w system alarmowy, jak i te wewnętrzne, które w przypadku wtargnięcia do obiektu powodują trudny do zniesienia hałas będący jednocześnie informacją, że proces ścigania przestępcy właśnie się rozpoczął.

 • sygnalizatory zewnętrzne - na ogół optyczno-akustyczne, ich natężenie dźwięku standardowo wynosi od 100-120 dB, dodatkowo mogą być wyposażone w wewnętrzny akumulator, co powoduje, że ich odcięcie od centrali lub zerwanie ze ściany nie wstrzymuje alarmowania.
 • sygnalizatory wewnętrzne - w większości przypadków tylko akustyczne (trudniejsze do zlokalizowania przez przebywającego w pomieszczeniu intruza), mają moc podobną do zewnętrznych, niektóre pozwalają na wybór dźwięku alarmu.

Wykonaliśmy usługi m.in. dla: